top of page

UTSTÄLLAR INFORMATION

Telefon nummer 

Telefon till Anders: 0704284968 

Telefon till magnus Sverige dagarna: 0707754248

En del av Sverigedagarna 

Grillmässan är en del av Sverigedagarna. 

Här kan ni läsa om allmänna bestämmelser och tider för Sverigedagarna vilket inkluderar info om toaletter, sopor och tider. Nedan på denna sida hittar ni specifik info för själva Grillmässan, Ni behöver läsa bägge. Observera tex. att alla utställare under Sverigedagarna kommer ha utställarpass, visar man upp det passet så kan man erbjuda rabatter eller förmåner - om man vill. Helt valfritt. Ni skall själva hämta era utställarpass då vi tekniskt ingår under Sverigedagarna. Till PDF för Sverigedagarna. 

Karta 

Här kan ni ladda ned karta över Grillmässan och hela Sverigedagarnas område. 

In och utflyttning 

 

23 maj riggas utställningen med tält och staket. Utställare kan börja flytta in från kl. 15.00 men har ni bokat tält via Sverigedagarna kan det dröja till kl 17:00 innan ert tält är uppsatt och klart. Har ni inte så mycket att i iordningställa så går det bra att flytta in på morgonen den 24e maj från kl 07.30. Vi har bevakning men ej ansvar för ert material. Lämna inte värdesaker utan uppsikt. 

 

Parkering och avlastning - inga bilar på området! 

Under inflyttningen är det viktigt att man inte parkerar sin bil på området, transportmedel får endast vistas på området kortare stund för avlastning och pålastning, tror ni att ni behöver längre tid föranmäl detta till oss så vi kan planera schemat. Det finns ingen utställare parkering, men det finns allmän parkeringsplats i närheten se huvud karta. Tänk på att många flyttar in och ut dessa dagar då även Sverigedagarna har flera utställare som etablerar sig samma dag och tid, ställ inte er bil så den hindrar framkomlighet för andra. Vissa utställare har ansökt och betalat för att få ha specialbilar på anvisade platser inom vårt område- det betyder inte att ni som inte ansökt och betalat för detta kan ställa er fordon med hänvisning till att "dem gör ju det". Det är alltså Parkeringsplatsen som gäller, först till kvarn! 

Adress

Det finns ingen egen adress, man hänvisar istället till Galärfältet nedanför Josenfinas och framför Vasamuseet. Galärvarvsvägen 8, 115 21 Stockholm är närmaste adress (Junibacken).   Om ni skickar bud så ange adressen, Skriv Galärfältet och ange Grillmässan. Ange också avsändare så man vet vart leveransen kommer ifrån. Kan ni inte själva ta emot leveransen ange Anders Hallström mobil. 0704284968

Vi kommer samla alla bud på ett ställe, vill ni ha produkterna direkt till ert tält ange detta i förväg. En avgift för "godsmottagning" tillkommer då.  

Läs även Sverigedagarnas dokument kring hur man hittar och åker in. 

Föranmäl ert el-behov i god tid

Glöm inte att ange vilket elbohov ni har, ange ampere och uppskattad förbrukning. Vi drar fram elcentraler, men för att elen inte ska gå så måste vi beräkna behovet. Vi öppnar endast elcentralerna och drar fram el, ni ansvarar själva för att medtaga förlängninssladdar och grenuttag. Glöm inte att förbeställa förvaringsutrymme och kylutrymme om ni behöver det.

 

Utflyttning 

Utflyttning sker efter stängning på söndag 26 maj efter kl 17:00 och pågår fram till 23:00

Det är inte tillåtet att påbörja utlyttning innan arrangemanget stänger. Det går bra att lämna material till måndagen men vår bevakning upphör efter kl 17:00 på söndagen. Ni lämnar kvar föremål på eget bevåg eller hyr förvaringsutrymme av oss. 

 

Se till att det är rent och snyggt på er plats innan ni lämnar området. 

 

Ta hand om ert avfall

Se till att ni lägger wellpapp och glas separat i de kärl som är markerade med detta. I övrigt hänvisar vill till sopcontainer för blandat avfall. OBS vi tar inte hand om lastpallar. Dessa måste ni ta med. Vi tar ut en avgift för utställare som lämnar kvar sopor på sin utställningsplats efter evenemanget har stängt på söndagen. Emballage som skall sparas kan förvaras i de förvaringsutrymmen vi bygger in bakom högstaketen. Ni får markera ert eget emballage, vi tar inte ansvar för detta och det är ingen bemannad eller ordnad förvaring. Är ni rädda om just ert emballage kan man istället hyra förvaringsutrymme för detta. Kontakta oss vid intresse. OBS farligt avfall och frityroljor, gasolbehållare, och annat icke lämpligt brännbart material får ni ombesörja själva eller föranmäla så tar vi hand om detta mot tilläggskostnad.  

Pant lämnas i Pantameras insamlingskärl. 

 

 

 

 

 

bottom of page